Breaking

સોમવાર, 24 જૂન, 2024

PSE SSE 2024 Result

જૂન 24, 2024
📌Result જાહેર ➖પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા PSE & SSE 2024 પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર.. ➖જુઓ પરિણામ ⬇️ :: અહીં ક્લિક કરો ::

શુક્રવાર, 21 જૂન, 2024

GCAS એલોટમેન્ટ લેટર

જૂન 21, 2024
વિદ્યાર્થીમિત્ર, GCAS પોર્ટલ પર સ્ન્તાતક કક્ષાના પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે આપની અરજીના સંદર્ભે જો આપને કોઈ યુનિવર્સિટી-કોલેજ તરફથી અલ્લોટમેન્...