Breaking

લેબલ Gujarat police સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Gujarat police સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગુરુવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2022

શનિવાર, 7 મે, 2022

રવિવાર, 10 એપ્રિલ, 2022

સોમવાર, 4 એપ્રિલ, 2022

બુધવાર, 30 માર્ચ, 2022

મંગળવાર, 1 માર્ચ, 2022

શુક્રવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2022

શુક્રવાર, 26 નવેમ્બર, 2021

👮🏻‍♂️ PSI POLICE 2021 Call Letter Declared💥💥 પોલીસ ભરતી માટે શારીરિક કસોટીના કોલલેટર જાહેર...

નવેમ્બર 26, 2021
👮🏻‍♂️ PSI POLICE 2021 Call Letter Declared💥💥 ● પોલીસ ભરતી માટે શારીરિક કસોટીના કોલલેટર જાહેર... 👮‍♂️ લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી કો...

શનિવાર, 23 ઑક્ટોબર, 2021

શુક્રવાર, 22 ઑક્ટોબર, 2021

PSI-POLICE BREAKING NEWS💥

ઑક્ટોબર 22, 2021
PSI-POLICE BREAKING NEWS💥💥 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ પોલીસના સબ ઇન્સપેક્ટર અને લોકરક્ષક સવંર્ગોની સીધી ભરતીમાં શારીરિક કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયેલ તમામ ઉમ...

શુક્રવાર, 1 ઑક્ટોબર, 2021

👮💥★ગુજરાત રાજય પોલીસ દળ, વર્ગ-૩ સંવર્ગમાં PSI ટેક્નિકલ વિભાગમાં ભરતી જાહેર...

ઑક્ટોબર 01, 2021
👮💥★ગુજરાત રાજય પોલીસ દળ, વર્ગ-૩ સંવર્ગના વાયરલેસ વિભાગમાં પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર(વાયરલેસ) તથા ટેકનીકલ ઓપરેટર અને મોટર ટ્રાન્સપોર્...

ગુરુવાર, 30 સપ્ટેમ્બર, 2021