Breaking

સોમવાર, 21 ફેબ્રુઆરી, 2022

🔸પી.એસ.આઇ અને લોકરક્ષક ભરતી 2021ની શારીરિક કસોટીનું પરિણામ જાહેર......

ફેબ્રુઆરી 21, 2022
🔸પી.એસ.આઇ અને લોકરક્ષક ભરતીની શારીરિક કસોટીનું પરિણામ જાહેર...... ➡️પી.એસ.આઇ અને લોકરક્ષક ભરતીની શારીરિક કસોટીનું પરિણામ જાહેર ...

શુક્રવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2022

🔅પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબ) 2022 ભરતી જાહેર....

ફેબ્રુઆરી 18, 2022
🔅પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબ) 2022 ની ભરતી માટે નું નોટિફિકેશન જાહેર...⤵️ કુલ જગ્યા - 1181 લાય...

સોમવાર, 7 ફેબ્રુઆરી, 2022

શુક્રવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2022