Breaking

શુક્રવાર, 21 જૂન, 2024

GCAS એલોટમેન્ટ લેટર

જૂન 21, 2024
વિદ્યાર્થીમિત્ર, GCAS પોર્ટલ પર સ્ન્તાતક કક્ષાના પ્રોગ્રામમાં પ્રવેશ માટે આપની અરજીના સંદર્ભે જો આપને કોઈ યુનિવર્સિટી-કોલેજ તરફથી અલ્લોટમેન્...

સોમવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2024

શુક્રવાર, 12 મે, 2023

શુક્રવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2022

સોમવાર, 17 ઑક્ટોબર, 2022

શુક્રવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2022

🔹TET-1,2 Exam News

ઑક્ટોબર 14, 2022
🔹TET-1,2 Exam News...... 👉જાણો ક્યારે ટેટ પરીક્ષાનું નોટિફિકેશન જાહેર થશે.... 👉પરીક્ષાનું ફોર્મ ક્યારે ભરાશે.... 👉TET-1 & 2 ની પરીક્...