Breaking

સોમવાર, 18 ઑક્ટોબર, 2021

➡️𝗦𝗦𝗖 𝗠𝗧𝗦 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗟𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿𝗲𝗱....💥💥

             𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡

➡️𝗦𝗦𝗖 𝗠𝗧𝗦 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗟𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿𝗲𝗱....

💥SSC MTSનાં કોલ લેટર જાહેર.....

⤵️કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો......

➡️જેમણે SSCના ફોર્મ ભર્યા હતા તેઓને જરૂર શેર કરશો.