Breaking

બુધવાર, 3 નવેમ્બર, 2021

➡️GSSSB Senior Clerk Result Declared 💥💥

💥 સિનીયર કલાર્ક રિઝલ્ટ જાહેર....

➡️GSSSB Senior Clerk Result Declared 💥💥

📢 ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાયેલ સિનીયર કલાર્કની પરીક્ષાનુ રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. નીચે આપેલ લિંક દ્વારા પરિણામ જોઈ શકશો...