Breaking

શુક્રવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2022

🔸LRD (Gujarat Police) 2021 Exam Date Declared...💥💥Big Breaking News💥💥

LRD EXAM DATE DECLARED....

:: તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૨ ::

લોકરક્ષક કેડરની શારીરીક કસોટીમાં ઉતિર્ણ થનાર તમામ ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષાનું આયોજન તા.૧૦/૦૪/૨૦૨૨ (રવિવાર) ના રોજ કરવામાં આવનાર છે. પરીક્ષાને લગતી વિગતવારની સૂચનાઓ હવે પછી લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપરની સૂચનાઓ નિયમિત રીતે જોતી રહેવી....


#lrdexamdate

#lrdupdates

#policeexam

#policebharti