Breaking

બુધવાર, 30 માર્ચ, 2022

🔹PSI 2021 Exam Result Declared....💥💥💥💥

🔹PSI 2021 Exam Result Declared....💥💥💥💥

🔹PSI પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર.....💥💥💥💥

➡️પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (PSI)ની તારીખ:- 06/03/2022 ના રોજ લેવાયેલ પ્રિલીમ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયેલ છે.

➡️ઉમેદવાર પરીક્ષાનો રોલ નંબર અને જન્મ તારીખ નાખી પરિણામ જોઈ શકશે.

➡️તમારું પરિણામ જોવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો⤵️