Breaking

સોમવાર, 11 એપ્રિલ, 2022

🔹Bin Sachivalaya Clerk Call Letter Declared💥💥🔹Bin Sachivalaya Clerk Call Letter Declared💥💥

➡️GSSSB બિન સચિવાલય ક્લાર્ક & ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ ના કોલલેટર જાહેર થઈ ગયા છે જે નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

➡️Click Here and Download Call Letter⤵️