Breaking

શુક્રવાર, 18 ફેબ્રુઆરી, 2022

🔅પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબ) 2022 ભરતી જાહેર....

ફેબ્રુઆરી 18, 2022
🔅પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબ) 2022 ની ભરતી માટે નું નોટિફિકેશન જાહેર...⤵️ કુલ જગ્યા - 1181 લાય...

સોમવાર, 7 ફેબ્રુઆરી, 2022

શુક્રવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2022

શુક્રવાર, 26 નવેમ્બર, 2021

👮🏻‍♂️ PSI POLICE 2021 Call Letter Declared💥💥 પોલીસ ભરતી માટે શારીરિક કસોટીના કોલલેટર જાહેર...

નવેમ્બર 26, 2021
👮🏻‍♂️ PSI POLICE 2021 Call Letter Declared💥💥 ● પોલીસ ભરતી માટે શારીરિક કસોટીના કોલલેટર જાહેર... 👮‍♂️ લોકરક્ષક પોલીસ ભરતી કો...

સોમવાર, 22 નવેમ્બર, 2021

શનિવાર, 6 નવેમ્બર, 2021

બુધવાર, 3 નવેમ્બર, 2021